ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Modernizacja instalacji elektrycznej – zaprojektowanie i wykonanie wymiany zasilania energetycznego komunalnych budynków przy ul. Janickiego 22A w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU – załącznik nr 2  do IWZ, Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 3 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.  
Termin składania ofert: 20-11-2019 12:00 Więcej

Robota budowlana polegająca na wykonaniu malowania pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych w budynku Zarządu Transportu Miejskiego ul. Matejki 59

Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar oraz STWiOR - załącznik nr 2 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.
Termin składania ofert: 19-11-2019 12:00 Więcej

Sukcesywna dostawa gazu propan-butan do promiennika oraz dostarczenie czujnika gazu propan-butan na potrzeby magazynu położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 4

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan-butan do promiennika oraz dostarczenie czujnika gazu propan-butan na potrzeby magazynu położonego w Poznaniu przy ul. Roboczej 4.
Termin składania ofert: 19-11-2019 10:00 Więcej

Wykonanie przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego FI160, pracującego na silniku IVEKO typ silnika NEF67TM4, usunięcie i utylizacja znajdującego się w zbiorniku agregatu paliwa i napełnienie go 315 litrami nowego paliwa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie przeglądu serwisowego agregatu prądotwórczego FI160, pracującego na silniku IVEKO typ silnika NEF67TM4, usunięcie i utylizacja znajdującego się w zbiorniku agregatu paliwa i napełnienie go 315 litrami nowego paliwa.
Termin składania ofert: 19-11-2019 10:00 Więcej

Dostawa oraz wykonanie wymiany elektronicznych dwuczujnikowych podzielników ciepła z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 5, 5A i 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie wymiany elektronicznych dwuczujnikowych podzielników ciepła z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 5, 5A i 6.
Termin składania ofert: 18-11-2019 10:00 Więcej

Remont dachów i wyprowadzenie wentylacji pomieszczeń w budynkach dworców autobusowych w Poznaniu (w podziale na 2 części)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dachów i wyprowadzenia wentylacji pomieszczeń w budynkach dworców autobusowych w Poznaniu: 1)  ul. Armii Poznań dworzec autobusowy Poznań Garbary, 2)  ul. Starołęckiej 63e dworzec autobusowy Poznań Starołęka. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówien...
Termin składania ofert: 05-11-2019 12:00 Więcej

Przechowywanie oraz niszczenie dokumentacji Zamawiającego.

Przechowywanie oraz niszczenie dokumentacji Zamawiającego: przyjmowanie dokumentacji z miejsc wskazanych przez Zamawiającego do swojego Archiwum; przechowywanie dokumentacji Zamawiającego w pomieszczeniu Archiwum; bieżąca obsługa dokumentacji Zamawiającego przechowywanej w Archiwum; brakowanie i fizyczne niszczeni...
Termin składania ofert: 31-10-2019 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.