ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Wykonanie wymiany pionu gazowego w budynku położonym przy ul. Smolnej 12a w Poznaniu.

Wykonanie wymiany pionu gazowego, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie c.o. gazowego, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokum...
Termin składania ofert: 14-10-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego) – w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego), w podziale na części: I część – ...
Termin składania ofert: 08-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja rozdzielni głównej i zasilania dla budynku użytkowego NZOZ przy ul. Kasprzaka 16

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym
Termin składania ofert: 07-10-2019 12:00 Więcej