ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki

Przedmiotem zamówienia jest diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu poziomu kompetencji dyrektorów, kierowników działów i ich zastępców oraz koordynatorów pracujących w Spółce zgodnie z modelem kompetency...
Termin składania ofert: 21-08-2020 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.