ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Wykonanie wymiany pionu gazowego w budynku położonym przy ul. Smolnej 12a w Poznaniu.

Wykonanie wymiany pionu gazowego, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie c.o. gazowego, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokum...
Termin składania ofert: 14-10-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego) – w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego), w podziale na części: I część – ...
Termin składania ofert: 08-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja rozdzielni głównej i zasilania dla budynku użytkowego NZOZ przy ul. Kasprzaka 16

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym
Termin składania ofert: 07-10-2019 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.