ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zapytanie ofertowe wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy miejsca na gromadzenie odpadów i zagospodarowania podwórza wraz pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń w podwórzu nieruchomości Kozia 26-27/Stary Rynek 56

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Koziej 26-27/Stary Rynek 56, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

  • opracowanie projektowe technologii transportu pojemników z poziomu kondygnacji podziemnej na poziom „zero” i budowy miejsca na gromadzenia odpadów stałych, z wykorzystaniem/przebudową istniejących pomieszczeniach piwnicznych,
  • opracowanie planu umiejscowienia zewnętrznych kiosków wrzutowych na odpady gromadzone w pojemnikach ulokowanych w kondygnacji piwnicznej,
  • aranżacja ścieżek i elementów małej architektury wokół miejsc wrzutu odpadów,
  • sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na budowę.

Termin składania ofert: 12-02-2018 17:00

Termin publikacji: 19-01-2018 14:06

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:39


Załączniki

ogłoszenie (509.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.01.2018 14:06

Data aktualizacji informacji: 19.01.2018 14:06

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.