ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (Archiwalne)

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności:

1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach z częstotliwością określoną w załączniku nr 10 do SIWZ;

2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego;

3) transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych;

4) rozliczenie usługi z podziałem na poszczególne Punkty Obsługi Klienta (POK);

5) wywóz odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez wykonawcę, zgodnie
z przepisami:

– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.);

– rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299);

– Uchwały Rady Miasta z dnia 11 grudnia 2012 r. Nr XLII/644/VI/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Termin składania ofert: 15-01-2014 00:00

Termin publikacji: 06-12-2013 00:00

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 09:35

Data wytworzenia informacji: 06.12.2013 00:00

Data aktualizacji informacji: 06.12.2013 00:00

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.