ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów tych przesyłek w sytuacji wyczerpania możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego usytuowanej w Poznaniu przy ul. Matejki 57 i siedzib terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego, o których mowa w pkt. 4.10 niniejszej SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

przesyłek listowych o wadze do 2 000 g i wymiarach (liczonych z tolerancją +/- 2 mm):

  • maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
  • minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
  • minimalnej stronie adresowej – 90 x 140 mm.paczek pocztowych o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1 500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3 000 mm.

paczek pocztowych o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1 500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3 000 mm.

zwrot do siedziby Zamawiającego lub do siedzib terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy;

odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego i terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego i dostarczanie ich do placówki pocztowej Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

Przy ocenie oferty uwzględniane będą następujące kryteria określone maksymalnymi wartościami punktowymi :      

Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty  –   75%

Kryterium nr 2 – Ilość punktów odbioru przesyłek niedoręczonych na terenie Miasta Poznania –  10%

Kryterium nr 3 – Ilość punktów odbioru przesyłek niedoręczonych na terenie Miasta Poznania czynnych od poniedziałku do piątku, przynajmniej do godz. 2000 –  15%

Termin składania ofert  26.04.2019 r. godz. 13:00

Termin składania ofert: 26-04-2019 13:00

Termin publikacji: 11-04-2019 10:55

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:21


Załączniki

Formularze (272.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania (782.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (74.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 11.04.2019 10:57

Data aktualizacji informacji: 06.05.2019 12:15

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.