ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Umowa ramowa obejmująca remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Zakres robót obejmuje w szczególności:

roboty ogólnobudowlane

roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty instalacyjne elektryczne,

roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o.,

roboty instalacyjne gazowe,

wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołem,

wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem,

sprawdzenie prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych wraz z opinią  kominiarską,

wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji,

uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z 15 Wykonawcami, spełniającymi warunki udziału w postępowaniu i oferującymi najkorzystniejsze warunki w kryteriach oceny ofert.  Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie sukcesywnie wysyłał zaproszenie do Wykonawców, z którymi podpisana zostanie umowa ramowa do złożenia ofert na remonty lokali z zastrzeżeniem, że oferty Wykonawców będą zawierały warunki nie mniej korzystne od zaoferowanych w niniejszym postępowaniu

Termin składania ofert: 19-06-2019 12:00

Termin publikacji: 04-06-2019 10:25

Drukuj
Data wydruku: 26.01.2020 06:38


Załączniki

Ogłoszenie (224.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (136.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU zamówienia cząstkowego (9.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formualrz ofert zamówienia cząstkowego (714.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (492 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

poprawa omyłki informacji z otwarcia ofert (249.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (906.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (144.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 04.06.2019 10:53

Data aktualizacji informacji: 04.09.2019 11:15