ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usługi pogotowia technicznego w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu pogotowia technicznego dla nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Pod pojęciem Pogotowia technicznego rozumie się służby reagujące na stany awarii i katastrof, skutkujące zagrożeniem dla zdrowia lub życia użytkowników zasobu oraz substancji budowlanej poprzez prowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających istniejące instalacje i urządzenia techniczne oraz podejmowanie wszelkich koniecznych działań zmierzających do zahamowania występowania bezpośrednich następstw awarii i katastrof i ich usunięcia.

Uwaga:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 29.08.2018 r. godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.08.2018 r., godz. 12:15

Termin składania ofert: 29-08-2018 12:00

Termin publikacji: 31-07-2018 11:10

Drukuj
Data wydruku: 20.08.2019 11:45


Załączniki

Ogłoszenie (204.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (29.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 8 do SIWZ (13.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (285 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania + odpowiedzi do SIWZ (83.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu (102.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o sprostowaniu - termin (67.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania + odpowiedzi do SIWZ_17.08.2018 (90.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania (12.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (72.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu (149 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 31.07.2018 11:11

Data aktualizacji informacji: 05.09.2018 09:10