ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego (Archiwalne)

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do SWIZ.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac:

-opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskanie dla projektu akceptacji Zamawiającego,

-montaż i podłączenie oferowanej macierzy w pomieszczeniu technicznym wskazanym przez Zamawiającego,

-skonfigurowanie macierzy dyskowej w celu umożliwienia eksploatacji przestrzeni dyskowej, obejmujące:

· aktualizację oprogramowania macierzy,

· ustawienia poziomów zabezpieczeń,

· instalacje macierzy w istniejącym środowisku informatycznym,

· migrację części danych z istniejących zasobów dyskowych Zamawiającego,

· przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych z obsługi dostarczonej macierzy.

Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00

Termin publikacji: 26-11-2015 00:00

Drukuj
Data wydruku: 26.01.2020 06:30


Załączniki

istotne postanowienia umowy (659.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 319870-2015 (220.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 351486-2015 (127 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (460.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.11.2015 00:00

Data aktualizacji informacji: 26.11.2015 00:00