ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XVII części: 1. ul. Drzymały 11 m 2/2a, 2. ul. Głogowska 27 m 16, 3. ul. Łukaszewicza 17 m 9, 4. ul. Rybaki 22 m 25, 5. ul. Sikorskiego 35 m 20A, 6. ul. Nadolnik 15 m 2, 7. ul. Kasprzaka 33 m 2, 8. ul. Wilczak 26 m 8, 9. ul. Klin 13/16 m 1, 10. ul. Czechosłowacka 39 m 3, 11. ul. Urbanowska 36C m 5, 12. ul. Rolna 64A m 12, 13. ul. Kassyusza 10 m 6, 14. ul. Staszica 6 m 14, 15. ul. Sikorskiego 16 m 4, 16. ul. Wspólna 49 m 2, 17. ul. Opolska 91 m 4. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz – Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny

Termin składania ofert: 31-01-2018 12:00

Termin publikacji: 16-01-2018 13:51

Drukuj
Data wydruku: 22.10.2019 15:50


Załączniki

ogłoszenie (249.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (34.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja (4.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (235.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki postępowania (394.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (145.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.01.2018 13:52

Data aktualizacji informacji: 28.02.2018 11:56