ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja budynku „Domu Tramwajarza” położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 19/21

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” jest modernizacja budynku „Domu Tramwajarza” położonego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 19/21 (oznaczenia geodezyjne nieruchomości: obręb Jeżyce, arkusz mapy 13, działka 74) oddanego w dzierżawę Spółce ZKZL Sp. z o.o. na mocy umowy nr D/51/1031 z dnia 09 października 2013r., w części  dotyczącej segmentu środkowego (lokal użytkowy oznaczony numerem 1), obejmująca pomieszczenia w.c.  wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, przewody wentylacyjne (udrożnienie, przemurowanie kominów i wykonanie ław kominiarskich) . Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót- załącznik nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert: 19-04-2018 19:00

Termin publikacji: 04-04-2018 14:01

Drukuj
Data wydruku: 12.12.2019 11:45


Załączniki

ogłoszenie (217.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (131.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

przedmiar kominy (582.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

przedmiar instalacje wod - kan (4.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR kominy (3.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR instalacje wod - kan (2.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia (75.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (89.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (136.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 04.04.2018 14:01

Data aktualizacji informacji: 25.06.2018 12:43