ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6

Wykonanie projektu na potrzeby realizacji zadania obejmującego demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6, a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania zgód, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, wykonanie rozbiórki balkonów oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.

Termin składania ofert: 21-03-2017 00:00

Termin publikacji: 06-03-2017 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 00:43


Załączniki

dokumentacja (49.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (786.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 37106-2017 (210.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

uniewaxnienie (479.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zalaczniki (117.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 06.03.2017 00:00

Data aktualizacji informacji: 06.03.2017 00:00