ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Archiwum

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, części wspólnych i terenu przyległego siedziby ZKZL ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, części wspólnych i terenu przyległego siedziby ZKZL ul. Matejki 57 - zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 19-04-2012 00:00 Więcej

Remont budynku wielorodzinnego w Poznaniu ul. Ostrówek 6 (Archiwalne)

Remont budynku wielorodzinnego w Poznaniu ul. Ostrówek 6: Renowacja elewacji frontowej, ocieplenie elewacji bocznych i tylnej, renowację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu ocieplenie mansardy wraz z obróbkami blacharskimi oraz przemurowaniem kominów, osuszenie i wykonanie izolacji budynku.
Termin składania ofert: 18-04-2012 00:00 Więcej

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 16-04-2012 00:00 Więcej

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu 500 lokali zwolnionych do dyspozycji Zamawiającego (Archiwalne)

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania polegającego na zagospodarowaniu 500 lokali zwolnionych do dyspozycji Zamawiającego
Termin składania ofert: 12-04-2012 00:00 Więcej

Przebudowa zabytkowego budynku położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu (Archiwalne)

Przebudowa zabytkowego budynku mieszkalno - użytkowego (kamienica i oficyna) położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu
Termin składania ofert: 06-04-2012 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokal, w tym pomieszczeń przynależnych oraz tr...
Termin składania ofert: 03-04-2012 00:00 Więcej

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, wpisanym do rejestru zabytków
Termin składania ofert: 30-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Termin składania ofert: 26-03-2012 00:00 Więcej

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu (Archiwalne)

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu - zamówienie cząstkowe po zawarciu umowy ramowej
Termin składania ofert: 20-03-2012 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postepowań cząstkowych umowy ramowe (Archiwalne)

Rozstrzygnięcie postępowania cząstkowego na remont lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego - 20 części
Termin składania ofert: 16-03-2012 00:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.