ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Archiwum

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Andrzeja Łaskarza w Poznaniu na odcinku pomiędzy ulicami Tomickiego i Św. Michała (Archiwalne)

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Andrzeja Łaskarza w Poznaniu na odcinku pomiędzy ulicami Tomickiego i Św. Michała
Termin składania ofert: 08-03-2013 00:00 Więcej
no image

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości
pon, 04-03-13 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
Termin składania ofert: 14-02-2013 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali mieszkalnych w podziale na 34 części (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 04-02-2013 00:00 Więcej

Przetarg ograniczony – zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania (Archiwalne)

Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej powierzchni 1.355.267,41 m2, zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy ...
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu
Termin składania ofert: 21-01-2013 00:00 Więcej

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 16-01-2013 00:00 Więcej
no image

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
pt, 16-11-12 Więcej
no image

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.9.2001r. Zadanie 2: Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
pt, 16-11-12 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.