ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Archiwum

Przygotowanie terenu wraz z uzbrojeniem pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 – negocjacje bez ogłoszenia (Archiwalne)

Roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu wraz z uzbrojeniem pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i sporządzeniem map geodezyjnych powykonawczych. Tryb postępowania - negocjacje bez ogłoszenia.
Termin składania ofert: 19-09-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XII części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi: ul. Winogrady 31 m 4, ul. Grottgera 8 m 5, ul. Kolejowa 49 m 11, ul. Jaworowa 52 m 11, ul. Andr...
Termin składania ofert: 14-09-2011 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokalach komunalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Tokarskiej 1/3, 1/4, 7/5, 9/1, 13A/3, 13A/5, ul. Rolnej 64A/4, 64B/11, 70/11, ul. Wspólnej 39/1, 39/6, 41/9 (Archiwalne)

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokalach komunalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Tokarskiej 1/3, 1/4, 7/5, 9/1, 13A/3, 13A/5, ul. Rolnej 64A/4, 64B/11, 70/11, ul. Wspólnej 39/1, 39/6, 41/9 Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z dokumentacja p...
Termin składania ofert: 05-09-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych X części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Opolska 106 B 7 m 1 2. ul. Przemysłowa 27 m19 3. ul. Głogowska 29 m 31 4. ul. ...
Termin składania ofert: 29-08-2011 00:00 Więcej

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10 (Archiwalne)

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10
Termin składania ofert: 22-08-2011 00:00 Więcej

Remont lokali VII części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 17-08-2011 00:00 Więcej

Remont lokalu ul.Główna 37m7 (Archiwalne)

Remont lokalu ul.Główna 37m7 negocjacje bez ogłoszenia
Termin składania ofert: 16-08-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16 (Archiwalne)

Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oraz uruchomienie instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 16
Termin składania ofert: 10-08-2011 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44 i ul. Podolańskiej 52b3 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.
Termin składania ofert: 18-07-2011 00:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika (Archiwalne)

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków usługowych położonych w Poznaniu przy Pl. Waryńskiego 3 wraz z wymianą nawierzchni chodnika
Termin składania ofert: 04-07-2011 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.