Windykacja

Jeżeli posiadasz zadłużenie z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal użytkowy:

  • złóż wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  • wypełnij oraz przekaż druk oświadczenia o stanie majątkowym (zakładka “druki do pobrania” – w przypadku osoby fizycznej) lub dostarcz deklarację podatkową za ostatni rok obrotowy (w przypadku osoby prawnej)
  • opłacaj bieżące należności

Jeżeli wypowiedziano Ci umowę najmu z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal użytkowy:

  • całkowicie spłać zadłużenie
  • złóż wniosek o cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu (w przypadku spłaty zadłużenia w terminie 7 dni od daty odebrania wypowiedzenia)

lub

  • złóż wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego (w przypadku spłaty zadłużenia po dacie rozwiązania umowy najmu)
  • opłacaj bieżące należności

Kontakt:

  • POK 1, 5        61 8 694 882
  • POK 2,4        61 8 694 882
  • POK 3            61 6 596 710
Data wydruku: 23.09.2021 19:09


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.