ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Windykacja

Jeżeli posiadasz zadłużenie z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal użytkowy:

  • złóż wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  • wypełnij oraz przekaż druk oświadczenia o stanie majątkowym (zakładka “druki do pobrania” – w przypadku osoby fizycznej) lub dostarcz deklarację podatkową za ostatni rok obrotowy (w przypadku osoby prawnej)
  • opłacaj bieżące należności

Jeżeli wypowiedziano Ci umowę najmu z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal użytkowy:

  • całkowicie spłać zadłużenie
  • złóż wniosek o cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu (w przypadku spłaty zadłużenia w terminie 7 dni od daty odebrania wypowiedzenia)

lub

  • złóż wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego (w przypadku spłaty zadłużenia po dacie rozwiązania umowy najmu)
  • opłacaj bieżące należności

Kontakt:

  • POK 1, 5        61 8 694 882
  • POK 2,4        61 8 694 882
  • POK 3            61 6 596 710
Data wydruku: 05.04.2020 17:34