LOKALE UŻYTKOWE

 

OFERTA LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJMU NA PISEMNE WNIOSKI
TRYB I ZASADY NAJMU

Podstawową formą wynajmu miejskich lokali użytkowych są organizowane kilkakrotnie w ciągu roku przetargi. Wyróżniamy dwa rodzaje przetargów:

  • ustne czyli aukcje, gdzie jedynym kryterium wyboru jest wysokość stawki czynszu,
  • ofertowe, gdzie poza stawką czynszu brane są pod uwagę również inne czynniki, np. zakres deklarowanych do wykonania prac remontowych lub modernizacyjnych.

Pisemny wniosek na zagospodarowanie wolnych lokali przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym składa się w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, Poznań w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter (wniosek można wysłać również pocztą lub faksem na nr 061 8694 809 oraz internetowo na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Jego obejrzenie możliwe jest po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się do zarządcy właściwego dla miejsca położenia lokalu (adresy i numery telefonów do naszych zarządców podane są na stronie internetowej).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
664 467 740
61 415 654; 845; 884; 721

Do pobrania:

Wniosek o najem lokalu użytkowego lub garażu

Wzór umowy najmu

 

Data wydruku: 27.09.2021 23:44


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.