GRUNTY

GRUNTY
Wniosek na wynajęcie gruntu składa się w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, Poznań w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter (wniosek można wysłać pocztą lub faksem na nr 61/86-94-809 oraz internetowo na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl).
Wniosek o najem gruntu winien posiadać niżej wymienione załączniki:

  • wypis z rejestru gruntów,
  • nieaktualizowaną mapę zasadniczą lub ewidencyjną z zaznaczeniem jego usytuowania obrębie nieruchomości,
  • potwierdzenie zarządcy o usytuowaniu gruntu w granicach nieruchomości zarządzanej przez ZKZL Sp. z o.o.,
  • informację o powierzchni gruntu pod wynajem na wnioskowany cel.

Więcej informacji pod numerem telefonu 61/86-94-879.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Spółki

Do pobrania:

Wykaz wolnych nieruchomości gruntowych

Wniosek o najem gruntu

OGRÓDKI PRZYDOMOWE

W dzierżawę oddaje się z zasobu użytkowego ogródki przydomowe. Dzierżawcy ogródków przydomowych wyłaniani są w trybie:

1) Bezprzetargowym

2) Wyboru ofert, w przypadku gdy o zawarcie umowy dzierżawy ogródka przydomowego ubiegać się będzie więcej niż jeden wnioskodawca.

Stawki czynszu za dzierżawę ogródka przydomowego wynikają z Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.

Wniosek na wynajęcie ogródka przydomowego składa się w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, Poznań w Biurze Obsługi Klienta,pokój nr 1, parter (wniosek można wysłać pocztą lub faksem na nr 61/86-94-809 oraz internetowo na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl).

Wniosek o najem ogródka winien posiadać informację o konkretnym adresie, bądź lokalizacji, która Państwa interesuje.

Więcej informacji pod numerem telefonu 61/86-94-862.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Spółki

Data wydruku: 29.07.2021 17:02


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.