ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

ŚCIANY NA CELE REKLAMOWE

OFERTA WOLNYCH ŚCIAN
Wkrótce dostępna.
TRYB I ZASADY NAJMU

Wniosek na zagospodarowanie wolnej ściany na cele reklamowe na elewacji budynku komunalnego składa się w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, Poznań w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter (wniosek można wysłać pocztą lub faksem na nr 61/86-94-809 oraz internetowo na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl).

Wniosek powinien określać m.in. rodzaj nośnika, lokalizację i powierzchnię.
Więcej informacji pod numerem telefonu 61/86-94-859.
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Spółki

Do pobrania:
Zasady i procedura wynajmu ścian budynków i gruntów z przeznaczeniem na szyldy i nośniki reklamowe na nieruchomościach będących w dyspozycji ZKZL Sp. z o.o.
Wniosek o najem części ściany budynku lub gruntu
Tabela stawek czynszowych
Podział Miasta Poznania na strefy
Wzór umowy przedwstępnej

Data wydruku: 05.04.2020 17:32