Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Poznańska tarcza dla NGO

W wyniku pandemii koronawirusa poznańskie organizacje pozarządowe znalazły się w trudnej sytuacji. Miasto Poznań i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wspomogą podmioty trzeciego sektora, obniżając czynsze do końca maja przyszłego roku. To wspólna inicjatywa prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz radnych miasta z klubów Wspólny Poznań i Koalicji Obywatelskiej ze szczególnym zaangażowaniem radnej Agnieszki Lewandowskiej.

ZKZL obniży stawki czynszowe organizacjom wynajmującym miejskie lokale użytkowe od 1 grudnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o obniżenie czynszu do kwoty 2,5 zł za 1m2 (Najemcy, którzy płacą czynsz poniżej tej kwoty, mogą wnioskować o obniżenie stawki o 50 proc., ale nie mniej niż do 1 zł/m2).

Beneficjentami tarczy mogą być wszystkie organizacje pozarządowe, w tym te prowadzące działalność gospodarczą, z której cały dochód jest przeznaczany na cele statutowe, będące najemcami lokali komunalnych i nie posiadają zaległości w płatnościach na rzecz spółki.

– Organizacje pozarządowe mają ogromny wpływ na to, jak wygląda Poznań. Prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, angażują się w obszarze kultury czy edukacji. Pomagają także rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Trudno wyobrazić sobie nasze miasto bez ich obecności. Pomoc dla trzeciego sektora w postaci obniżki czynszu jest krokiem w kierunku wypracowania kompleksowych rozwiązań, nad którym pracuje obecnie powołany przeze mnie miejski zespół – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

– Przyjazna polityka lokalowa dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania z zakresu pożytku publicznego jest miastu bardzo potrzebna. Podmioty społeczne na co dzień pracują na rzecz mieszkańców Poznania, realnie wpływając na jakość życia nas wszystkich, a w okresie pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wierzę, że aktualnie wprowadzona tarcza lokalowa będzie dobrym prognostykiem do dalszych prac nad polityką lokalową miasta, która ułatwi funkcjonowanie poznańskich NGO – zaznacza Agnieszka Lewandowska, radna miasta. 

Miasto na bieżąco monitoruje sytuację, w jakiej znalazły się działające w stolicy Wielkopolski podmioty trzeciego sektora. Nad systemowymi rozwiązaniami pomocowymi pracuje miejski zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele poznańskich NGO i miejscy urzędnicy. Prace koordynuje Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. 

Wypracowane przez zespół rozwiązania mają wejść w życie po upływie okresu, na jaki zostanie udzielona pomoc w postaci obniżki czynszu.

Wnioski w ramach tarczy można składać na stronie internetowej ZKZL do dnia 28.02.2021 poprzez specjalny formularz: https://zkzl.poznan.pl/wniosek-ngo/ Na specjalnie dedykowanej stronie znajdują się  szczegółowe zasady odnośnie możliwości ubiegania się o wsparcie, kryteria dotyczące podmiotów mogących wnioskować o obniżkę, a także wszystkie dokumenty niezbędne do jej uzyskania. 

Data wydruku: 26.05.2022 06:39

Data wytworzenia informacji: 08.01.2021 13:15

Data aktualizacji informacji: 03.03.2021 10:38Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.