Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Pomoc dla poznańskich przedsiębiorców

Zarząd Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w porozumieniu z Miastem Poznań, chcąc wesprzeć lokalnych przedsiębiorców wprowadza działania uzupełniające Rządową Tarczę Antykryzysową.    

Odpowiadając na Państwa potrzeby informujemy, że możliwe będzie wsparcie Państwa, w obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji.

Wsparcie będzie polegać na możliwości odroczenia płatności czynszu za miesiąc kwiecień do 20 sierpnia 2020 r. oraz za miesiąc maj do 20 listopada 2020 r. Skorzystać z niego będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku nie zalegali w płatnościach względem Spółki (dopuszczalne są zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują spadek obrotów gospodarczych o minimum 25% (relacja: średnia z miesiąca stycznia i lutego 2020 r w stosunku do marca 2020 r.). Możliwe będzie także pokrycie czynszu (wraz ze świadczeniami dodatkowymi – media) za jeden miesiąc (kwiecień 2020 roku albo maj 2020 roku) z wpłaconej wcześniej kaucji zabezpieczającej roszczenia Spółki, związane z korzystaniem z lokalu przez Najemcę. Wykorzystana w ten sposób kaucja będzie musiała zostać uzupełniona, do wysokości wskazanej w zawartej umowie najmu, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. Aby skorzystać z możliwości pokrycia czynszu (wraz ze świadczeniami – media) z kaucji przedsiębiorca oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, koniecznych do odroczenia terminu płatności czynszu, musi również wskazać Miasto Poznań jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego
w ostatnio złożonej przez siebie deklaracji podatkowej. Możliwe będzie także skorzystanie z jednego miesiąca odroczenia terminu płatności czynszu i jednego miesiąca pokrycia czynszu z wpłaconej kaucji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Regulaminie. 

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku nie zalegania w płatnościach względem Spółki na dzień 29 lutego 2020 roku, będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości w płatnościach czynszu lub rozłożenia ich na raty na podstawie zawarcia indywidualnego porozumienia ze Spółką lub renegocjacji (aneksowania) już zawartego porozumienia.

Celem sprawnego załatwienia sprawy, w załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl. Jeśli nie macie Państwo możliwości wydrukowania wniosku, prosimy o uzupełnienie złożonego już przez Państwa pisma o dane wymagane do jego rozpatrzenia.

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Matejki 57, 60-770 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

O podjętej przez Zarząd Spółki decyzji i ewentualnej dalszej procedurze usankcjonowania przyznanego wsparcia zostaną Państwo poinformowani odrębną korespondencją.

Regulamin ws. zasad weryfikacji wniosków o odroczenie terminów płatności

Wniosek o ulgę z oświadczeniem majątkowym

Data wydruku: 01.07.2022 12:32

Data wytworzenia informacji: 23.04.2020 09:00

Data aktualizacji informacji: 15.05.2020 11:58Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.