ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Społeczne aspekty w zamówieniach publicznych

O aspektach społecznych w zamówieniach publicznych, czyli jak pogodzić chęć maksymalizacji zysku wykonawcy z zapewnieniem godziwych warunków zatrudnienia jego pracowników?  – między innymi o tym dyskutowali uczestnicy warszawskiej konferencji „Wpływ społeczny zamówień publicznych”, w której uczestniczył również przedstawiciel Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz wzmocnienia wiedzy w zakresie korzystania z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Celem konferencji była promocja i upowszechnianie stosowania instrumentów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych opartych na przepisach unijnej dyrektywy.

ZKZL sp. z o.o. przedstawił koncepcję zastosowania rozwiązań na przykładzie obecnie realizowanego przez spółkę zamówienia publicznego, gdzie jako aspekt społeczny w kryterium oceny ofert zapisano godne wynagrodzenie. Zgodnie z założeniami wykonawca zamówienia będzie miał za zadanie zapewnienie takich warunków zatrudnienia pracowników, które gwarantowałyby  możliwość zapewnienia nie tylko w stopniu minimalnym potrzeb socjalnych ale również warunków do pełnego ich rozwoju.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, przedsiębiorstw sektorowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, przedstawiciele organów kontroli, organów doradczych, regionalnych platform wsparcia oraz przedstawiciele wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Data wydruku: 21.10.2019 07:29


Załączniki

Data wytworzenia informacji: 18.03.2019 13:28

Data aktualizacji informacji: 18.03.2019 13:28