ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Czekamy na wnioski

Przypominamy, że do końca kwietnia przyjmujemy zgłoszenia najemców lokali socjalnych, którzy chcieliby zamienić dotychczas zajmowane lokum i przeprowadzić na nowo budowane osiedle przy ul. Darzyborskiej. W ramach realizowanej obecnie inwestycji powstaje tam 6 parterowych domów z 50 lokalami socjalnymi – 1, 2-pokojowymi o powierzchni od 29 m2 do 49 m2. Budowa nowych budynków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, chodnikami i 2 placami zabaw rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku, a zakończy na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Przypominamy, że by ubiegać się o zamianę należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nie mieć zaległości czynszowych. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzeniu spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi, a tym samym po ustaleniu poziomu zainteresowania przeprowadzką na Darzybór obecnych najemców lokali socjalnych, podjęta zostanie decyzja  w sprawie liczby nowo budowanych lokali, które zostaną przeznaczone na realizację listy mieszkaniowej (socjalnej) oraz dla osób z mieszkań treningowych.  

Szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzki na Darzybór można uzyskać pod numerami telefonów: 61 415 86 88 oraz 61 415 89 00.

Termin składania ofert: 10-04-2019 13:50

Termin publikacji: 10-04-2019 13:50

Data wydruku: 05.08.2020 21:44


Załączniki

Data wytworzenia informacji: 09.04.2019 15:02

Data aktualizacji informacji: 10.04.2019 14:01

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.