ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY! OD 1 LIPCA 2019 r. NASTĄPI ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH I W CZĘŚCI ZAMIESZKANYCH !

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

Nieruchomość Stawka opłaty od
jednego mieszkańca
Stawka opłaty od
jednego mieszkańca
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
do 4 lokali mieszkalnych 16,00 zł 30,00 zł
powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Właściciele omawianych nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu obowiązującym od dnia 1 lipca 2019 roku.

Data wydruku: 16.09.2019 10:50

Data wytworzenia informacji: 10.06.2019 13:19

Data aktualizacji informacji: 10.06.2019 13:32