Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

ZKZL zmniejszył liczbę pustostanów o blisko 100 lokali

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych coraz szybciej radzi sobie z zagospodarowaniem pustostanów. Po wprowadzeniu metody LEAN Management spółka może pochwalić się pierwszymi efektami lepszego zarządzania w tym zakresie. Liczba pustostanów zmniejszyła się w 2020 roku o blisko 100 lokali mieszkalnych.

Od wielu lat we wszystkich dużych miastach w Polsce pojawia się problem zalegających pustostanów należących do miejskiego zasobu. Receptą na wyhamowanie wzrostu liczby pustostanów i odwrócenie negatywnego trendu w Poznaniu stało się innowacyjne podejście do problemu wykorzystujące metodykę Lean Management. W proces zaangażowanych jest kilka kluczowych jednostek ZKZL w skład której wchodzą administratorzy nieruchomości oraz zespoły  przygotowujące niezbędną dokumentację, oferty i umowy. Spółce udało się stworzyć, używając terminologii sportowej, „sztafetę” w której kolejne zadania przekazywane są natychmiastowo do kolejnego zespołu. Zadania są precyzyjnie i zdecydowanie szybciej przekazywane ze stanowiska na stanowisko a do tego w ustalonym standardzie i czasie. Cały procesu zgodnie z metodą Lean Management został odchudzony o czynności nie dające wartości w procesie. Tam gdzie było to możliwe wyeliminowano biurokrację. Tradycyjne dokumenty zastąpiono formularzami elektronicznymi a decyzje podejmowane są on-line za pomocą dostępnych systemów. Wszystkie etapy procesu są skrupulatnie monitorowane za pomocą wykresów wizualizujących wyniki. Dzięki tym zmianom proces zagospodarowania pustostanów skrócił się znacząco. W tej chwili czas trwania procesu, dla lokali nie wymagających skomplikowanych prac remontowych, czyli od przejęcia lokalu do wprowadzenia się nowych lokatorów skrócił się o około 30%.

Spółka przeorganizowała planowanie działań w zakresie pustostanów oraz zabezpieczyła niezbędne środki finansowe zwiększając kwotę w budżecie na ten cel. W samym roku 2020 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przeznaczy 7 milionów 600 tysięcy złotych na modernizację pustostanów. Realizacja projektu pozwoliła również na optymalizację kosztów i szybszy dostępu do lokali dla osób, które czekają na nowe mieszkanie.

Początek 2020 roku wskazuje, że zmiany które wdrożył Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przynoszą zamierzone efekty a liczba pustostanów maleje. W pierwszych 80 dniach tego roku przekazano poznaniakom aż 168 mieszkań, które były pustostanami. Daje to średnio 60 mieszkań na miesiąc. To znakomity wynik pokazujący skalę działania spółki w tym zakresie. Warto również podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy liczba pustostanów zmniejszyła się o blisko 100 lokali mieszkalnych. Sama liczba pustostanów nie jest jednak tutaj najważniejsza. Istotniejszy jest fakt, że czas rotacji pustostanów znacząco się zmniejszył. 

Proces zagospodarowania pustostanów w Poznaniu, mimo trudnej sytuacji, cały czas trwa. Na bieżąco wykonywanie są prace remontowe w pustostanach, a umowy z kolejnymi najemcami podpisywane praktycznie codziennie. Zmiana systemu zarządzania w zakresie pustostanów zaczyna przynosić efekty a coraz sprawniejszy proces przekazania pustostanów automatycznie powoduje spadek ich liczby w miejskim zasobie.

Data wydruku: 01.07.2022 12:48

Data wytworzenia informacji: 23.03.2020 13:37

Data aktualizacji informacji: 23.03.2020 15:19Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.