Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

ZKZL wprowadza standardy ochrony ptaków i nietoperzy przy realizacji prac budowlanych

11 lutego 2021 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie standardów ochrony ptaków i nietoperzy w planowaniu i realizacji prac budowlanych. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wdrożył je w celu ochrony zagrożonych gatunków.

Wprowadzone zarządzenie zobowiązuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych do stosowania standardów. Ich rolą jest zachowanie i utrzymanie na planowanych do remontów obiektach siedlisk gatunków objętych ochroną prawną i zapobieganie uśmiercaniu ptaków i nietoperzy w trakcie prac remontowo-budowlanych. Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy, które przebywają w budynkach budowlanych jest obowiązkiem zarówno inwestorów jak i wykonawców. Miasto Poznań i ZKZL wychodząc naprzeciw problemom ochrony środowiska jak również głosom płynącym z organizacji pozarządowych postanowił wprowadzić standard, który wskazuje na podstawie najnowszej wiedzy specjalistycznej sposób postępowania, które nie są ujęte w przepisach ustawy o ochronie przyrody.

Standardy umożliwią uporządkowanie zasad utrzymania siedlisk ptaków i nietoperzy objętych ochroną gatunkową i poprawie warunków ich bytowania w miejskiej przestrzeni. Zarządzenie pozwoli na poprawę warunków rozrodu i zimowania tych zwierząt. Ważnym elementem jest usprawnienie komunikacji na linii inwestor – wykonawca na etapie planowania i realizacji prac budowlanych. Standard określa bowiem zasady przygotowywania ekspertyz przyrodniczych umożliwiających zachowanie i utrzymanie na obiektach siedlisk gatunków objętych ochroną prawną. Umożliwi to ograniczenie ryzyka i skali przypadkowego zabijania zwierząt znajdujących się w schronieniach.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych od wielu lat dba o naturalne siedliska ptaków i nietoperzy w miejskich budynkach należących do miasta. Siedliska nietoperzy od wielu lat znajdują się na poznańskich fortyfikacjach należących do Miasta Poznań. ZKZL dba również o inne gatunki ptaków. W aktualnie prowadzonej modernizacji przy ul. Jeżyckiej 6 spółka zadbała o gniazda jeżyków, które zadomowiły się w jeżyckiej kamienicy. W celu zachowania ich siedlisk zostały zawieszone skrzynki lęgowe. Warto dodać, że w zamontowanych skrzynkach mogą również gniazdować wróble, kopciuszki oraz szpaki. ZKZL zadbał również o „sąsiadów” nieruchomości przy ul. Marcelińskiej. Tutaj również, zgodnie ze standardami, przygotowane zostało sześć skrzynek lęgowych dla ptaków. W obu przypadkach ZKZL zwrócił się o pomoc ornitologów, którzy przygotowali opinię i zalecenia, mające na celu przeprowadzenie modernizacji w taki sposób, żeby nie odbiło się to negatywnie na populacji ptaków.

To kolejny przykład wkładu Miasta Poznania i ZKZL w ochronę środowiska w przestrzeni miejskiej. Wszystkie podejmowane działania od likwidacji pieców kaflowych po ochronę siedlisk ptaków i nietoperzy, nie są widoczne dla mieszkańców Poznania ale konieczne w celu poprawy jakości życia w Poznaniu nie tylko mieszkańców ale i otaczającej nas przyrody.

 

 

 

  

Data wydruku: 26.05.2022 06:32

Data wytworzenia informacji: 29.03.2021 11:11

Data aktualizacji informacji: 29.03.2021 11:11Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.