Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

ZKZL poszukuje dzierżawcy parkingu pod Rondem Kaponiera

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, o możliwości dzierżawy automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2), posiadającego łącznie 240 miejsc parkingowych (w tym 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 24 miejsca rowerowe, 5 miejsc dla motocykli), o łącznej powierzchni 8.562,05 m2, usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowym: rondo Kaponiera w Poznaniu, na cele parkingowe, którym Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje na podstawie decyzji Zarządu Dróg Miejskich nr ZZ.RPS.4151.KAPR.1.2016, wydanej na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania 26 października 2016 r.

Przedmiotowy parking ma posiadać status parkingu abonamentowo rotacyjnego. Tut. Spółka przewiduje, że parking będzie funkcjonował w trybie 24/7/365 w formie automatycznego parkingu bez obsługi osobowej na terenie obiektu, z uwagi na brak miejsca na Centrum Monitoringu (CM) na terenie parkingu. Jednocześnie, oczekujemy aby parking dostępny był dla klientów odpłatnie, całodobowo.

Parking musi być wyposażony w urządzenia umożliwiające niezwłoczne udzielenie informacji/wsparcia klientowi z poziomu interkomu (lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na urządzeniu do poboru biletów). Ponadto maksymalny czas reakcji osobistej pracownika na zdarzenie zaistniałe na obiekcie nie może przekraczać:

– w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 6-22 – 2h, w godz. 22-6 – 3h
– w soboty niedziele i święta w godz. 6-22 – 4h, w godz. 22-6 6h.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że parking wyposażony jest we wszystkie media oraz oświetlenie. Parking obecnie wyposażony jest także w system parkingowy dostarczony przez firmę Polchip sp. z o.o., który ma zostać wycofany z eksploatacji.

Wobec powyższego warunkiem przyjęcia oferty zawarcia umowy dzierżawy jest zaoferowanie przez Dzierżawcę kompletnego wyposażenia parkingu w urządzenia eksploatacyjne do obsługi systemu (system parkingowy dostarczony we własnym zakresie).

Oferta złożona przez potencjalnego Dzierżawcę winna zawierać propozycję w zakresie rozwiązań technologicznych, które firma posiada wraz z przykładem ich zastosowania (link do oferowanych rozwiązań stosowanych na innych parkingach, gdzie jesteście Państwo operatorem). Dodatkowo każdy oferent winien przestawić argumenty, jaki wpływ na wynik finansowy zarządzanego parkingu będą miały rozwiązania techniczne proponowane przez Państwa. 

Ofertę dot. dzierżawy ww. obiektu proszę składać w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu /dalej ZKZL sp. z o.o./ ul. Jana Matejki 57 bądź mailowo na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, w terminie do dnia 05.03.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:

70% – najkorzystniejsze warunki finansowe czynszu dzierżawnego – preferowane jest kalkulowanie wysokości czynszu na zasadzie “procent od obrotu”. Spółka oczekuje zaproponowania dokładnej formuły rozliczenia (tj. np. wartość netto miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy uzyskiwanego przez ZKZL sp. z o.o. =  x% * wartość netto miesięcznego przychodu uzyskiwanego przez dzierżawcę z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego abonamentowo-rotacyjnego (w tym przychody z tytułu kar i odsetek). Najkorzystniejsze warunki finansowe czynszu dzierżawnego oceniane będą na podstawie wartości parametru “x” (wyższa wartość parametru “x” generuje wyższą ocenę)).

30% – proponowane rozwiązania techniczne wpływające na wynik finansowy na zarządzanym parkingu

ZKZL sp. z o.o. zastrzega, iż ze złożonych w wyznaczonym terminie ofert wybierze dwa podmioty, z którymi podejmie dalsze rozmowy celem wyboru dzierżawcy. 

Informujemy również, że istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin przedmiotowego parkingu. W tym celu proszę o kontakt z Administratorem p. Łukaszem Nowaczykiem pod numerem 61/ 41 58 765 bądź 570 335 284.

 

Data wydruku: 01.07.2022 13:09

Data wytworzenia informacji: 12.02.2021 12:23

Data aktualizacji informacji: 26.02.2021 15:13Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.