Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie dla osób, które goszczą uchodźców

Miasto Poznań przygotowuje się do wypłaty świadczeń osobom, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Wnioski będzie można składać od czwartku (24 marca) m.in. w siedzibach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą świadczenia z ramienia Urzędu Miasta zajmie się Biuro Spraw Lokalowych.

Dokumenty będzie można składać w formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZKZL oraz w pięciu terenowych Punktach Obsługi Klienta – lub elektronicznie, poprzez platformę ePUAP Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Aby uniknąć kolejek, rekomendujemy zgłaszanie wniosków drogą elektroniczną, korespondencyjną lub poprzez skrzynki podawcze umieszczone przed siedzibą ZKZL oraz terenowymi Punktami Obsługi Klienta. Osoby, które chcą osobiście złożyć wniosek mogą zrobić to w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki lub terenowych Punktach Obsługi Klienta. Wszystkie punkty będą czynne w poniedziałki, w godzinach 8-17 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-15.30.

Wnioski są już dostępne. Można je pobrać ze strony: www.zkzl.poznan.pl, w siedzibie ZKZL oraz w Punktach Obsługi Klienta.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie (maksymalnie za 60 dni). W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwotę oraz okres świadczenia będzie mógł podwyższyć Wojewoda. Pieniądze będą wypłacane z dołu, a więc po zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom. Nie ma możliwości ich wypłaty zaliczkowo.

Wnioski rozpatrywane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia.

UWAGA! Prosimy o załączenie do wniosku zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL (na dokumencie znajduje się pieczęć świadcząca o statusie uchodźcy) Dostarczenie dokumentu do wniosku przyspieszy proces rozpatrywania wniosku i wypłaty świadczenia.

POBIERZ WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Data wydruku: 08.08.2022 18:03

Data wytworzenia informacji: 22.03.2022 14:12

Data aktualizacji informacji: 17.05.2022 08:24Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.