Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Rusza remont zabytkowej kamienicy przy ul. Św. Marcin 30

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęto prace przygotowawcze związane z remontem konserwatorskim zabytkowej kamienicy przy ul. Św. Marcin 30. Prace polegać będą na renowacji elewacji z częściową rekonstrukcją wystroju architektonicznego, remoncie dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku, wymianie części stolarki okiennej i remoncie przejazdu bramowego. W ramach ww. prac przygotowawczych, Wykonawca podjął już następujące czynności:

– dokonano wizji lokalnej obiektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, ZKZL sp. z o.o., projektanta konstrukcji, głównego projektanta. Wykonano prace inwentaryzacyjne w części piwnicznej pod sienią przejazdową. Wykonano ocenę makroskopową elementów stalowych stropów.

– złożono wniosek o uzyskanie map zasadniczych do GEOPOZu

– wykonano prace inwentaryzacyjne w obrębie budynku objętego remontem. Dokonano wizji obiektu z udziałem, przedstawiciela Wykonawcy, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz głównego projektanta. Konserwator Zabytków pobrał próbki i dokonał odkrywek na obiekcie.

 – prace kameralne oraz badawcze w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich, opracowania projektowego i inwentaryzacji.

– wykonano dodatkową wizję na obiekcie celem wykonania domiarów.

– prace nad dokumentacją projektową. Wydruk, złożenie, podpisanie dokumentacji do złożenia do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków złożona została, celem zaopiniowania, dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii MKZ i zgłoszeniu prac w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zadania.

   

Termin składania ofert: 20-08-2018 15:00

Termin publikacji: 17-08-2018 14:24

Data wydruku: 01.07.2022 12:29

Data wytworzenia informacji: 17.08.2018 13:42

Data aktualizacji informacji: 23.08.2018 14:09Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.