Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Kolejne podwórka wypięknieją

W tegorocznej edycji Programu „Przyjazne Podwórko” wnioski o współfinansowanie przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem miejskich podwórzy złożyło 13 wspólnot mieszkaniowych –  8 ze Starego Miasta, 3 z Wildy oraz po jednej z Łazarza i Jeżyc. Koszt planowanych prac wyniósł ponad 1, 6 miliona zł, a łączna kwota wnioskowanego współfinansowania ich przez Miasto Poznań to prawie 434 tysiąca zł. W związku z tym, że kwota ta jest znacznie wyższa, niż pula środków przeznaczona w tym roku na wsparcie programu, komisja opiniująca wnioski podjęła decyzję, że dofinansowanie otrzymają wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane w rejonie śródmieścia. Jednogłośnie przyjęta została także propozycja, by wsparcia nie otrzymały dwie wspólnoty, które były uczestnikami programu w ubiegłych latach. Ostatecznie do realizacji wybrano 8 zadań:
1. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy al. Niepodległości 28, obejmujące oczyszczenie terenu, odnowienie murków, wymianę nawierzchni z wykonaniem odwodnienia, montaż wiaty śmietnikowej, montaż małej architektury (ławki, kosze), adaptacja istniejącej zieleni wysokiej; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 125.496,16 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 26.000 zł;
2. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Kościuszki 106 abcd, obejmujące oczyszczenie terenu, rozbiórkę magazynu opału – bunkra, wykonanie chodnika i nasadzeń trwałą roślinnością – bluszczem, nasadzenie krzewów ozdobnych, wykonanie urządzeń nawadniających, małej architektury, placu zabaw; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 157.570,96 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 26.000 zł;
3. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Janiny Lewandowskiej (dawniej 23 Lutego) 29/33, obejmujące remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego, budowę elementów małej architektury, wykonanie trawników, nasadzanie drzew i krzewów; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 187.206,70 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 26.000 zł;
4. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy Pl. Wielkopolskim 1/1A obejmujące remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego, budowę elementów małej architektury, wykonanie trawników, nasadzanie drzew i krzewów, koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 113.848,16 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 26.000 zł;
5. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy Pl. Wielkopolskim 2/2A/3/3A obejmujące remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego, budowę elementów małej architektury, wykonanie trawników, nasadzanie drzew i krzewów; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 200.425,19 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 26.000 zł;
6. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy Pl. Wielkopolskim 4 obejmujące remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego, nawierzchni z kostki brukowej, małej architektury i zieleni; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 32.070,59 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi  16.000 zł.
7. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy 3 Maja 48 abc obejmujące wykonanie nowego chodnika, położenie kostki brukowej, nasadzenie roślin, wykonanie małej architektury, budowę zadaszonego zasieku na śmieci; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 287.796,08 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi 27.000 zł.
8. Przedsięwzięcie wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy 3 Maja 49c obejmujące rewitalizację terenu przyległego; koszt ww. nakładów szacowany jest na kwotę 110.000 zł, kwota współfinansowania przez Miasto wynosi  27.000 zł.
Łączna kwota środków przeznaczonych w roku 2018 na współfinansowanie przez Miasto Poznań ww. zadań w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” wynosi 200.000 zł.

Więcej informacji o tegorocznej edycji programu na stronie poznan.pl

Al. Niepodległości 28,                                                               ul. T. Kościuszki 106A,B,C,D 

            

ul. J. Lewandowskiej 29/33 / Plac Wielkopolski 1/1A/ 2/2a/3/3a/4

            

ul. 3 Maja 48 A,B,C                                                                   ul. 3 Maja 49 c/2a

           

 

Termin składania ofert: 23-02-2018 08:00

Termin publikacji: 23-03-2018 15:08

Data wydruku: 01.07.2022 13:08

Data wytworzenia informacji: 23.03.2018 15:05

Data aktualizacji informacji: 24.03.2018 15:26Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.