Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Przyjazne Podwórko – czekamy na wnioski

Do 31 stycznia czekamy na  wnioski wspólnot mieszkaniowych o współfinansowanie przedsięwzięć wykonywanych w ramach Programu „Przyjazne Podwórko”. Program adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno–funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Idea Programu „Przyjazne Podwórko” zakłada wspólne finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenach komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Programu, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 40.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Do 20 lutego ogłoszona będzie lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji na rok 2018.

Dokumenty do pobrania:

     

Termin składania ofert: 11-01-2018 09:05

Termin publikacji: 01-01-1970 00:00

Data wydruku: 25.06.2022 22:30

Data wytworzenia informacji: 11.01.2018 09:03

Data aktualizacji informacji: 17.01.2018 10:39Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.