Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Trwa przyjmowanie zgłoszeń w programie Kawka Bis

Miasto Poznań po raz kolejny przyjmuje wnioski na dofinansowanie w ramach programu Kawka Bis na 2021 rok. Zachęcamy najemców miejskich lokali do skorzystania z finansowego wsparcia w ramach programu.

Program Kawka Bis umożliwia uzyskanie dotacji celowej na wymianę starych źródeł ogrzewanie opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi, takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne czy oparte na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła czy instalacjach fotowoltaicznych.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy brykiety. Środki przeznaczone w projekcie na 2021 rok to aż 10 mln złotych.

Już w zeszłym roku program przeszedł metamorfozę. We wcześniejszych latach mieszkańcy Poznania mogli korzystać z dofinansowania do 6 tys. zł. Od 2020 roku kwota ta wzrosła do 12 tys. zł, a nawet 15 tys. zł, w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych.

W tym roku program przeszedł kolejne zmiany. Od tego roku w programie Kawka Bis mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków. Usprawniono również system kontroli wykonawczej i inspektora nadzoru zastąpiono przedstawicielami UMP którzy będą sprawniej kontrolować wykonanie prac.

Szczegółowych informacji telefonicznych i e-mailowych dotyczących programu Kawka Bis udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska – tel. 61 878 40 53, 61 878 40 68, 61 878 40 61 lub e-mail: marek_bondyra@um.poznan.plewa_nowak@um.poznan.pllukasz_rogal@um.poznan.plkatarzyna_wendland@um.poznan.pl

Wnioski można składać listownie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 31 marca. Osobiście wnioski można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a a także w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Stanisława Małachowskiego 10.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń kompletnych wniosków. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania  można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.

Data wydruku: 26.05.2022 08:00

Data wytworzenia informacji: 18.01.2021 09:40

Data aktualizacji informacji: 20.01.2021 12:41Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.