Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

POZnań – i zamieszkaj

Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ruszają z pierwszym etapem nowego programu mieszkaniowego. W jego ramach będzie można ubiegać się o najem – po cenach niższych niż rynkowe – jednego z 199 komfortowych lokali, które powstaną na Strzeszynie. Nabór wniosków rozpocznie się już 15 października i potrwa do 15 listopada.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują jej założenie lub też myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

“POZnań – i zamieszkaj” stanowi alternatywną i tańszą, a przede wszystkim stabilniejszą, formę najmu w stosunku do najmu na rynku komercyjnym. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania przez najemcę z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu.

Miejski program gwarantuje:

  • stabilność i długotrwałość najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia,
  • pewnego i transparentnego wynajmującego – spółka PTBS w całości należy do Miasta Poznania,
  • lokale wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania, bez konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie,
  • umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – nieprzekraczający 18 zł/m2,
  • niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%,
  • możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat – dopłata nawet w wysokości około 8 zł do m2 powierzchni mieszkania,
  • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Strzeszyn – zielone serce Poznania

Mieszkania będą zlokalizowane na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego.

W ramach I etapu inwestycji, którego zakończenie planowane na I kwartał 2024 r., powstanie 5 budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 m2 do 65 m2 oraz 6 lokali usługowych. Dostępne będą mieszkania 1, 2, oraz 3-pokojowe, wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon. 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla pojawią się również zewnętrzne parkingi rowerowe. W projekcie uwzględniono budowę placu zabaw oraz miejsca z infrastrukturą sportową. W lokalach usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska. W pobliżu planowane jest utworzenie stacji roweru miejskiego.

Strzeszyn daje szerokie możliwości wypoczynku na łonie natury. To oaza spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch jezior – Rusałki oraz Strzeszyńskiego, z infrastrukturą rowerowa oraz sportową. Osiedle jest także dobrze skomunikowane z pozostałą częścią miasta poprzez linie autobusowe nr 164, 170, 195 i 216. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole, szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.

Planowana jest także realizacja II etapu inwestycji, w ramach którego ma powstać ponad 350 lokali mieszkalnych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w programie składają wniosek elektronicznie, do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, tj. warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

Punkty można uzyskać m.in. za liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby, które do tej pory zajmowały lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest rezygnacja z obecnie zajmowanego mieszkania.

Umowę najmu lokalu zawiera PTBS sp. z o.o. , po zawarciu z osobą wpisaną na listę najemców umowy partycypacji oraz wpłaceniu partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Nabór wniosków, w formie elektronicznej, prowadzony będzie przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania w terminie od 15 października do 15 listopada 2021 roku.

Wnioski należy składać na adres e-mail nabor_poznan@um.poznan.pl. Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf.

Wnioski złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały udziału w naborze do programu.

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin Programu “POZnań – i zamieszkaj” dostępne na stronach internetowych www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Inwestycja jest finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali.

Grunt pod budowę osiedla został wniesiony aportem do PTBS sp. z o.o. przez Miasto Poznań.

Data wydruku: 08.08.2022 17:32

Data wytworzenia informacji: 15.10.2021 10:26

Data aktualizacji informacji: 15.10.2021 10:27Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.