Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Podwórka coraz bardziej przyjazne.

Wnioski o współfinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Przyjazne Podwórko” złożyło w tym roku 10 wspólnot mieszkaniowych. Do realizacji w tegorocznej, piątej już edycji programu przyjęto 6 projektów, które z miejskiej kasy otrzymają finansowe wsparcie w kwocie 200 tysięcy złotych. Calkowity koszt planowanych przedsięwzięć wynosi ponad 476 tysięcy złotych. Podwórza zyskają nową nawierzchnię, elementy małej archtektury oraz nasadzenia zieleni. O zwycięskich projektach wspólnot mieszkaniowych, na terenie jednej z nich przy ul. Reja 2, rozmawiał dziś z dziennikarzami zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, miejscy radni oraz szef spółki ZKZL.

Program „ Przyjazne Podwórko” po raz pierwszy został przyjęty do realizacji w 2013 roku i adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno – funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury.

Idea programu zakłada wspólne finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenach komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami programu, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 40.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać w ZKZL sp. z o.o. wnioski o współfinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach programu „Przyjazne Podwórko” do 31 stycznia każdego roku, a w terminie do 20 lutego ogłaszana jest lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na program w danym roku budżetowym.  
 
Wśród złożonych wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Przyjazne Podwórko” w roku 2017 pojawiły się przedsięwzięcia 4 wspólnot mieszkaniowych, które nie zostały zrealizowane w roku 2016, tj. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 23 Lutego 4/6, przy ul. 23 Lutego 17-23 / Nowowiejskiego 14abc, przy ul. Działyńskich 11ab i przy ul. Hetmańskiej 15/19ABCD.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Reja 2, która w 2016 roku wykonała w ramach programu prace związane z wymianą nawierzchni podwórza, złożyła wniosek o współfinansowanie dalszej części prac (wiata rowerowa, zieleń, ławki).

                           

Data wydruku: 26.05.2022 06:08

Data wytworzenia informacji: 01.03.2017 11:50

Data aktualizacji informacji: 02.03.2017 11:55Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.