ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Obniżka czynszu na czas remontu

Rozpoczął się remont ul. Św. Marcin. W czasie przebudowy część ulicy –  od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka – będzie wyłączona dla ruchu samochodowego i tramwajowego.  Jednak ruch pieszy i dojścia do wszystkich budynków przy ul. Św. Marcin będą zachowane.  Sklepy, restauracje,  hotele, biura i instytucje nadal funkcjonują w tym miejscu! Najemcom miejskich lokali użytkowych zaproponowaliśmy na ten czas obniżki czynszu, a po zakończeniu remontu programy lojalnościowe.

Zarząd spółki  spotkał się w zeszłym tygodniu z przedstawicielami najemców miejskich lokali użytkowych funkcjonujących w rejonie prowadzonych prac budowlanych. Przy ul. Św. Marcin działalność prowadzi obecnie 31 przedsiębiorców. Lokale, które wynajmują mają łączną powierzchnię ponad 6 tysięcy m2.  Na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, gdzie rozpoczęły się prace remontowe funkcjonuje obecnie 14 klientów spółki.

Harmonogram prac oraz organizacja ruchu pieszego na różnych etapach inwestycji  w największym możliwym stopniu uwzględnia interesy mieszkańców tej części śródmieścia oraz działających na tym terenie przedsiębiorców.   By choć w części zrekompensować przedsiębiorcom  możliwe utrudnienia związane z realizowaną inwestycją ZKZL zaproponował między innymi upusty:   

  • 50% obniżki czynszu dla najemców lokali użytkowych
    zlokalizowanych przy ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do
    Ratajczaka.
  • 25% obniżki czynszu dla najemców lokali użytkowych
    przy Świętym Marcinie na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Gwarnej oraz od ul. Ratajczaka do Placu Wiosny   Ludów.

Najemcom, którzy pozostaną w lokalu użytkowym po zakończeniu inwestycji w ramach nowego otwarcia przestrzeni proponujemy bonusy:

  • „Terminowa płatność” – klientom rzetelnie regulującym przez cały rok zobowiązania wynikające z umowy najmu, z początkiem nowego roku oferujemy jednorazowy bonus w wysokości 10% ostatniej opłaty czynszowej.
  • „Wakacje z czynszem” – jednorazowe zwolnienie z płatności miesięcznego czynszu lub procentowy podział tej ulgi na wybrana liczbę miesięcy, np. 5 miesięcy z 20 procentową obniżką czynszu.

Zależ  nam także na poprawie estetyki lokali użytkowych w  rewitalizowanym obszarze. Planujemy więc  m.in. wymianę witryn w miejskich kamienicach Świętego Marcina.   

                           

Termin składania ofert: 04-09-2017 10:00

Termin publikacji: 04-09-2017 15:33

Data wydruku: 17.01.2020 16:40

Data wytworzenia informacji: 04.09.2017 15:34

Data aktualizacji informacji: 04.09.2017 15:36