Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Czekamy na zgłoszenia

W grudniu startuje „Pilotażowy program premiowania osób zgłaszających lokale niezamieszkałe
i podnajmowane”. Na ten temat  rozmawiał  z dziennikarzami Zastępca Prezydenta Poznania, Tomasza Lewandowski.

Celem programu jest przejęcie przez spółkę lokali, które nie są wykorzystywane przez dotychczasowych użytkowników w celu zaspokojenia ich własnych potrzeb mieszkaniowych i przeznaczenie dla osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Miasto Poznań.

Uczestnikami programu są użytkownicy komunalnego zasobu mieszkaniowego, którzy wskażą niezamieszkały bądź podnajmowany lokal. W zamian za wskazanie takiego lokalu mogą liczyć na uzyskanie premii w postaci jednomiesięcznego zwolnienia z płatności czynszu.

Warunkiem uzyskania premii jest konieczność łącznego spełnienia następujących warunków:

  • pisemne zgłoszenie w okresie trwania programu zawierające dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego) oraz dokładne wskazanie lokalu niezamieszkałego bądź podnajmowanego,
  • potwierdzenie przez pracowników ZKZL Sp. z o.o. faktu opuszczenia lokalu bądź jego podnajmu, które stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia umowy najmu lokalu lub komisyjnego przejęcia lokalu.

Premia za dany lokal przysługuje osobie, która dokonała zgłoszenia jako pierwsza. Nie dotyczy  jednak lokali przejętych przez ZKZL lub objętych trwającym postępowaniem o ich wydanie.

                          

Termin składania ofert: 29-11-2017 08:00

Termin publikacji: 28-11-2017 13:33

Data wydruku: 01.07.2022 13:11

Data wytworzenia informacji: 28.11.2017 13:33

Data aktualizacji informacji: 29.11.2017 16:16Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.