Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Miliony dla Poznania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił  kredytu w wysokości 178 milionów złotych Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL), poznańskiej spółce miejskiej, która wybuduje za te pieniądze ponad 1000 mieszkań komunalnych i socjalnych, a także gruntownie wyremontuje stare kamienice oraz zmodernizuje budynki przychodni zdrowia.

– To jeden z pierwszych takich kontraktów w Polsce zawarty przez EBI w ramach  Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),  dzięki któremu powstaną nowe lokale dla osób o niskich dochodach, dla których wsparcie wspólnoty samorządowej jest jedyną szansą na poprawę sytuacji mieszkaniowej. – mówi Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Poznania – Jednocześnie ze środków EFIS współfinansowane będą przedsięwzięcia związane z remontami istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania oraz modernizacja budynków, w których funkcjonują placówki służby zdrowia.

Uzyskany z EBI atrakcyjny,  korzystnie oprocentowany kredyt długoterminowy umożliwi sfinansowanie programu inwestycyjnego, którego efektem ma być zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, których nie stać na zakup własnego „M”, ani też na wynajęcie lokum na wolnym rynku. Oznacza to wsparcie osób najbardziej potrzebujących, chroniące je przed wykluczeniem społecznym i bezdomnością.

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez ZKZL znajdą się także remonty 8 poznańskich kamienic. – Zgodnie z zapisami zawartej właśnie umowy kredytowej miejska spółka znacznie poprawi efektywność energetyczną starych zabytkowych kamienic, podnosząc jednocześnie standard zamieszkania ich mieszkańców. – dodaje Arkadiusz Stasica, prezes ZKZL

Oprócz prac termomodernizacyjnych realizowane będą także roboty ogólnobudowlane i konserwatorskie, dzięki którym przed degradacją uratowane zostaną prawdziwe perły zabytkowej zabudowy stolicy Wielkopolski, stanowiącej dziedzictwo europejskiej kultury materialnej.

– Cieszymy się z nawiązania współpracy ze spółką ZKZL i wsparcia jej działań. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcia realizowane w Poznaniu mogą być wzorem do naśladowania dla innych gmin, które zamierzają ubiegać się o europejskie środki finansowe. – mówi dyrektor Sandrine Croset z EBI. – Uzyskanie współfinansowania miejskich projektów w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych będącego wspólną inicjatywą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej to szansa na ograniczenie wykluczenia społecznego, czego projekty realizowane w Poznaniu są doskonałym przykładem.

         

Termin składania ofert: 24-01-2018 12:00

Termin publikacji: 24-01-2018 13:30

Data wydruku: 01.07.2022 12:41


Załączniki

Data wytworzenia informacji: 24.01.2018 15:35

Data aktualizacji informacji: 24.01.2018 16:48Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.