ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Miejskie Biuro Najmu

Miejskie Biuro Najmu

Zadaniem Miejskiego Biura Najmu jest najem, od właścicieli prywatnych, mieszkań w celu dalszego ich wynajmu osobom oczekującym na pomoc mieszkaniową z komunalnych zasobów Miasta Poznania.

Pilotaż programu został skierowany do osób, które do końca czerwca 2018 roku złożyły wniosek o pomoc mieszkaniową w Biurze Spraw Lokalowych, jednak przyznana ilość punktów przy ocenie wniosku była zbyt mała żeby  zakwalifikować się na listę osób, którym ZKZL sp. z o.o. powinien zaoferować lokal mieszkalny.

Lokatorzy, którzy wynajmują mieszkanie na rynku komercyjnym mogą w porozumieniu z właścicielem obecnie zajmowanego mieszkania złożyć wniosek o udział w programie Miejskiego Biura Najmu. ZKZL sp. z o.o. podpisze wówczas nową umowę z właścicielem mieszkania i podnajmie dotychczasowym lokatorom to mieszkanie za 40% stawki czynszu brutto, po stronie lokatora pozostanie czynsz administracyjny (np. opłata do wspólnoty lub spółdzielni) oraz opłata za media (prąd, ogrzewanie, gaz, woda). Warunkiem jest jednak, żeby czynsz dla właściciela mieszkania nie przekraczał 1200 zł brutto. Drugim warunkiem jest metraż zajmowanego mieszkania musi być on zgodny z ustawą o dodatkach mieszkaniowych czyli w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 35 m2 – dla 1 osoby; 40 m2 – dla 2 osób; 45 m2 – dla 3 osób; 55 m2 – dla 4 osób; 65 m2 – dla 5 osób. Dopuszczona jest  tutaj pewna tolerancja na zasadach podobnych jakie stosuje Poznańskie Centrum Świadczeń przy dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o udział w programie Miejskiego Biura Najmu przyjmowane są w trybie ciągłym w siedzibie ZKZL sp. z o.o. ul. Matejki 57 w Poznaniu, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten program.

Jeżeli lokator chce zmienić miejsce zamieszkania i wynajmować mieszkanie od nowego właściciela, również jest taka możliwość, ZKZL sp. z o.o. tworzy bazę lokali do podnajmu. Zachęcamy jednak lokatorów do samodzielnego poszukiwania mieszkania na poznańskim rynku, ponieważ w ten sposób unikniemy nieporozumień dotyczących lokalizacji lub szczegółowych oczekiwań lokatorów związanych z mieszkaniem. Lokal powinien spełniać warunki określone w wytycznych umieszczonych poniżej. Za samodzielne wskazanie właściciela, który wynajmie mieszkanie na powyższych warunkach obowiązuje pierwszeństwo przy kwalifikacji wniosku dla lokatora.

W obu przypadkach lokatorzy takich mieszkań będą mogli ubiegać się o pomoc z Poznańskiego Centrum Świadczeń w postaci dodatku mieszkaniowego. Dodatkowo lokatorzy, którzy skorzystają z programu po ponownym złożeniu wniosku do Biura Spraw Lokalowych w klasyfikacji punktowej na kolejny rok otrzymają 4 dodatkowe punkty. Warunkiem jest jednak terminowe opłacalnie swojego udziału w czynszu najmu i opłatach związanych z mieszkaniem oraz utrzymywania wynajętego lokalu w czystości. 

Umowa z właścicielem mieszkania zawierana będzie standardowo na rok z możliwością przedłużenia. 

Informacje pod nr tel. 618 694 942.

Miasto Poznań, w ramach funkcjonowania MBN będzie mogło zawrzeć umowy na korzystniejszych warunkach finansowych niż standardowe stawki czynszowe obowiązujące na rynku. Zakłada się, że powyższe będzie możliwe do uzyskania z uwagi na gwarancje, jakie daje Miasto w zakresie trwałości i stałości stosunku najmu oraz regularnych płatności. Atutem takiego kontraktu z Miastem, będzie także fakt, że po ustaniu stosunku najmu właściciel otrzyma lokal opróżniony w stanie technicznym zdatnym do dalszego używania.

Właściciel współpracujący z MBN nie będzie zajmować się zarządzaniem najmem – nie będzie poszukiwał najemcy, nie będzie weryfikować jego możliwości płatniczych, nie będzie prowadzić windykacji ewentualnych zaległych płatności, nie będzie też zajmować się opróżnieniem lokalu. Całość tego procesu spoczywać będzie na Miejskim Biurze Najmu, które jest także gwarantem spokojnego i stabilnego przebiegu umowy.

Przedmiotem najmu będą mieszkania samodzielne, pełno standardowe 1, 2 lub 3 pokojowe o maksymalnej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 60 m2. W pierwszej kolejności pożądane będą lokale w standardzie pod klucz i nadające się do zasiedlenia zaraz po podpisaniu niniejszej umowy. Szczegółowe wytyczne jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane lokale mieszkalne w ramach prowadzonego projektu określają wytyczne do ogłoszenia.

Regulamin pilotażu programu Miejskie Biuro Najmu – Zarządzenie nr 1 z dnia 10.01.2018r. w sprawie pilotażowego programu MBN

Druk – Oferta na najem lokalu z zasobu prywatnego – Druk oferty

Data wydruku: 21.10.2019 09:18