Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Miasto i ZKZL z pomocą dla najbardziej poszkodowanych branż

W związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń dla strefy czerwonej sytuacja poznańskich przedsiębiorców po raz kolejny stała się trudna. Miasto Poznań i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wspomogą lokalny biznes, obniżając czynsze do końca bieżącego roku.

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, ZKZL obniży stawki czynszów najemcom miejskich lokali użytkowych od 17 października, czyli od daty wprowadzenia czerwonej strefy w Poznaniu, do końca 2020 roku. O obniżenie czynszu o 50% będą mogły wnioskować podmioty gospodarcze, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności na podstawie wprowadzonych ustaw lub rozporządzeń  Obniżka będzie obejmować między innymi kluby fitness, siłownie czy kluby muzyczne. Branże gastronomiczna i turystyczna, w tym biura podróży, będą mogły wnioskować o obniżenie czynszu o 25%. 

O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów o 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego wprowadzenie nowych obostrzeń lub spadek przychodów w październiku 2020 w stosunku do października ubiegłego roku. Pomoc nie będzie obejmować najemców, których nie dotyczą nowe obostrzenia związane z wprowadzeniem w Poznaniu strefy czerwonej lub którzy nie odnotowali spadków obrotów w wyżej wymienionych okresach.

Miasto Poznań oraz ZKZL na bieżąco śledzą sytuację najemców, jak również działania rządu, który w ubiegłym tygodniu deklarował wsparcie m.in. dla branży gastronomicznej i branży fitness. ZKZL pracuje nad kolejnymi scenariuszami, bierze pod uwagę kilka wariantów i będzie dostosowywać działania do aktualnej sytuacji w kraju. W nadchodzącej przyszłości rząd może wprowadzić kolejne obostrzenia, które spowodują niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty gospodarcze, które nie są objęte aktualną obniżką czynszu. Nadal nie wiemy czy czeka nas drugi lockdown, który niewątpliwie wpłynie na cały lokalny biznes, nie tylko branżę gastronomiczną.

Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o obniżenie czynszu znajdują się na stronie internetowej: www.zkzl.poznan.pl/obnizka

Przedsiębiorcy, których wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony otrzymają korekty już wystawionych faktur.

Pieniądze, jakie ZKZL pobiera z czynszów z lokali użytkowych, są wykorzystywane na utrzymanie i remont lokali komunalnych. Każdy ubytek w tych przychodach obniża możliwości wsparcia podstawowej funkcji ZKZL, jaką jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poznaniaków. Obniżając czynsz najmu najemcom lokali użytkowych, ZKZL jako przedsiębiorca dzieli się z nimi konsekwencjami ograniczeń wprowadzanych przez rząd w związku z pandemią. Dopóki rząd nie podejmie kroków, które pomogą przedsiębiorcom złagodzić skutki pandemii oraz wprowadzonych obostrzeń, koszty pandemii ponoszą wszyscy: rząd, samorządy i przedsiębiorcy.

Data wydruku: 01.07.2022 13:03

Data wytworzenia informacji: 02.11.2020 08:58

Data aktualizacji informacji: 06.11.2020 09:19Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.