ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Licencje zarządcy dla praktykantów

Zakończyły się zorganizowane po raz pierwszy w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych dwumiesięczne praktyki absolwenckie. Dziś uczestnicy pierwszej edycji nowego programu spółki odebrali także licencje zarządcy potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W uroczystości, oprócz szefów ZKZL wziął udział także zastępca prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski. 

Udział  programie to jedyna w swoim rodzaju szansa dla młodych ludzi na poznanie zawodu zarządcy nieruchomości i specyfiki funkcjonowania spółki oraz możliwość na znalezienie w niej zatrudnienia. – podkreślił podczas spotkania wiceprezydent.

Spółka zaproponowała uczestnikom praktyk możliwość dodatkowego rozwoju zawodowego współorganizując kurs zarządcy nieruchomości. W tym celu zwrócono się do znanych na rynku stowarzyszeń o zorganizowanie takiego kursu. Odbył się on w systemie weekendowym i trwał 50 godzin szkoleniowych. Wiedzę zdobytą podczas kursu praktykanci mogli zweryfikować z rzeczywistymi obowiązkami zarządcy nieruchomościami odbywając praktyki zarówno w centrali spółki, jak i w terenie, współpracując z administratorami zarządzanych przez ZKZL nieruchomości.

Kurs zakończył egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania branżowej licencji zarządcy nieruchomości. Do programu pierwszej edycji praktyk absolwenckich przystąpiło 15 osób. Najlepszym spółka złożyła już oferty dalszej współpracy.

Z możliwości uczestnictwa w kursie i zdobycia licencji zarządcy nieruchomości skorzystało również dziesięciu pracowników ZKZL. Zainteresowanie było tak duże, że spółka planuje zorganizowanie podobnego kursu w przyszłości.

                                                    

Termin składania ofert: 29-08-2018 12:00

Termin publikacji: 29-08-2018 13:08

Data wydruku: 17.01.2020 17:52

Data wytworzenia informacji: 29.08.2018 14:58

Data aktualizacji informacji: 29.08.2018 14:59