Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Kolejne mieszkania na ul. Darzyborskiej

To było pierwsze takie osiedle w Poznaniu, gdzie potrzeba zapewnienia dachu nad głową mniej zamożnym członkom lokalnej społeczności szła w parze z ideą systemowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 10 lat temu z taką inicjatywą wyszła fundacja „Barka”,  rozpoczynając budowę na Darzyborze. Inwestycję przejęło Miasto Poznań, które wybudowało tam 32 lokale socjalne. Po ponad dekadzie osiedle się rozrasta, nie tracąc przy tym pierwotnego przesłania wspierania ludzi, którzy tego wsparcia potrzebują. Stanie się tak już na etapie wznoszenia murów nowych domów. W postępowaniu przetargowym, które wyłoniło wykonawcę robót na Darzyborze zastosowano klauzule społeczne, które nałożyły na firmę budowalną obowiązek zatrudniania wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego oferta przetargowa musiała zawierać zapewnienie zatrudnienia na budowie osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Oznacza to aktywizację zawodową podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i klientów Powiatowego Urzędu Pracy.

Właśnie podpisana została umowa z wykonawcą robót, który spełni wszystkie te wymagania. Za kilka dni przejmie on plac budowy i rozpocznie wznoszenie 6 parterowych budynków z 50. mieszkaniami socjalnymi., o powierzchni od 27 do 49 m2. Inwestycja zakończy się najpóźniej za  14 miesięcy.  

Rozbudowa osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej jest częścią dużego projektu budowy komunalnych bloków w tej części miasta. Do tej pory oprócz parterowych budynków z 32. miejskimi  lokalami dla mniej zamożnych poznaniaków jest tam jeden czteropiętrowy blok Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Na Darzyborze od lat funkcjonują także placówki wspierające osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym prowadzone przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne i MONAR. Miejski projekt przewiduje wybudowanie w tym miejscu osiedla z 240. mieszkaniami komunalnymi. Będą nowe place zabaw, świetlice oraz organizacje pozarządowe, prowadzące pracę socjalną z potrzebującymi wsparcia mieszkańcami.

Termin składania ofert: 31-07-2018 14:00

Termin publikacji: 27-07-2018 13:15

Data wydruku: 01.07.2022 14:03

Data wytworzenia informacji: 27.07.2018 14:35

Data aktualizacji informacji: 27.07.2018 14:36Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.