Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Klauzule społeczne, teoria i praktyka

W dziedzinie zamówień publicznych coraz częściej stosowanym rozwiązaniem są tzw. „klauzule społeczne”. Jest to procedura, która przede wszystkim wymaga od oferenta zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, ale w szerszym znaczeniu, także zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezrobotnych, niepełnosprawnych) . Odpowiadając na to wyzwanie, z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Tomasza Lewandowskiego,  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. we współpracy z Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, zorganizował konferencję poświęconą tej tematyce. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy specjalistów odpowiadających za zamówienia publiczne, pracujących w miejskich wydziałach, jednostkach i spółkach oraz przedstawicieli firm prywatnych startujących w przetargach. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele stowarzyszeń mających na celu aktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy stroną zamawiającą a oferentem, tak żeby coraz szersze stosowanie klauzul społecznych nie było przeszkodą w przyszłej współpracy. Merytoryczny wstęp do dyskusji zapewniła Pani Dyrektor z Urzędu Zamówień Publicznych  Magdalena Olejarz oraz Pani Dyrektor Katarzyna Woźniak z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu Miasta Poznania.

                             

Termin składania ofert: 10-04-2018 10:00

Termin publikacji: 10-04-2018 14:49

Data wydruku: 01.07.2022 12:15

Data wytworzenia informacji: 10.04.2018 15:23

Data aktualizacji informacji: 10.04.2018 15:25Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.