Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Informacja o odczytach wodomierzy oraz liczników ciepła

W związku ze zmianą od 01.07.2017 r. Regulaminu rozliczeń kosztów mediów i wprowadzenia nowych zasad rozliczania kosztów mediów w budynkach komunalnych Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych informuje, iż zachodzi konieczność rozliczenia kosztów dostarczonych mediów za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w oparciu o obowiązujący Regulamin rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, podgrzania zimnej wody i odprowadzania ścieków bytowych w budynkach stanowiących zasób Miasta Poznania z dnia 24.03.2014 r. oraz odczyty wskazań istniejących urządzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach. 

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o przekazanie odczytu wskazań wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz liczników ciepła w lokalach na dzień 30.06.2017 r.:

  • pisemnie lub osobiście do ZKZL Sp. z o.o. przy ulicy Matejki 57
  • Punktów Obsługi Klienta ZZN Sp. z o.o.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2017 r.

Dopuszcza się poinformowanie o odczycie e-mailem na adres obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl .

W przypadku nie przekazania odczytu urządzeń pomiarowych podstawą rozliczenia będzie średnie zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego, co może spowodować niedopłatę.

 

Do pobrania:

Data wydruku: 25.06.2022 22:31

Data wytworzenia informacji: 09.06.2017 09:43

Data aktualizacji informacji: 09.06.2017 11:48Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.