ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Czekamy na oferty

Przypominamy, że do piątku, 1 grudnia czekamy na oferty firm, które zdecydują się na udział w przetargach nieograniczonych, których przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  w zakresie branż: budowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej, stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej oraz dekarskiej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonana został modyfikacja zapisów treści SIWZ w ten sposób, że zmienia się treść zapisu §10 ust. 35 istotnych postanowień umowy, tj. awarii i ich usuwania na następujące brzmienie „W przypadku awarii i wyższej konieczności Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację prac w trybie natychmiastowym, w dni wolne od pracy, za które wykonawcy przysługuje wynagrodzenie specjalne, tj. dwukrotność normy roboczogodziny przewidzianej w pozycji kosztorysowej w KNR. Wykonawca może odmówić przystąpienia do wykonania prac w trybie natychmiastowym w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu swoich godzin pracy.”

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opublikowane są >tutaj.

Termin składania ofert: 01-12-2017 10:00

Termin publikacji: 20-11-2017 13:00

Data wydruku: 21.10.2019 07:57

Data wytworzenia informacji: 20.11.2017 13:03

Data aktualizacji informacji: 20.11.2017 14:09