Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Briefing na temat programu “Przyjazne Podwórko”

W siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o. odbył się dziś briefing prasowy na temat programu „Przyjazne Podwórko” i zmian w tym programie w bieżącym roku.  W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Prezes ZKZL sp. z.o.o., Arkadiusz Staszica, Radna Miasta Poznania Małgorzata Woźniak, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Rady Miasta oraz kierownik Działu Wspólnot ZKLZ sp. z.o.o. Paweł Charzewski.

Program „Przyjazne Podwórko” po raz pierwszy został przyjęty do realizacji w 2013 roku i adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno –funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Idea Programu „Przyjazne Podwórko” zakłada wspólne finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenach komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań.

W latach 2013 – 2016 w ramach Programu zrealizowano łącznie 25 przedsięwzięć o łącznej wartości 927.615,54 zł, w których udział finansowy Miasta Poznania wyniósł 277.391,77 zł. Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom wspólnot mieszkaniowych, Zarządzeniem nr 2/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 stycznia 2017 r. wprowadzone zostały zmiany w Programie, mające na celu wydłużenie okresu na realizację przedsięwzięć, jak również zwiększenie maksymalnego kwoty dofinansowania ze środków Miasta Poznania.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Programu, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 40.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać w ZKZL sp. z o.o. wnioski o współfinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” do 31 stycznia każdego roku, a w terminie do 20 lutego ogłaszana jest lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na Program w danym roku budżetowym.

                              

Data wydruku: 26.05.2022 07:53

Data wytworzenia informacji: 23.01.2017 14:38

Data aktualizacji informacji: 23.01.2017 14:56Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.