Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Blisko 400 rodzin otrzymało mieszkanie od Miasta w 2020 roku

Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań jakie realizuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu Miasta. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby przekazywanych mieszkań poznaniakom. Mimo trudnej sytuacji w Polsce w roku 2020 klucze do nowego lokum otrzymało aż 396 rodzin.

 Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny wzrost liczby przekazywanych mieszkań przez ZKZL. W roku 2011 było ich tylko 26. W kolejnych latach liczba się zwiększała, ale nie można było mówić o sukcesie. Prawdziwy przełom nastąpił w roku 2017 kiedy liczba przekazywanych lokali wzrosła ze 104 do aż 291 mieszkań. Rok 2019 był równie ważny, ponieważ pierwszy raz w historii udało się przekazać poznaniakom ponad 300 lokali, a dokładnie 346.

Realizacja listy mieszkaniowej w 2020 roku była prawdziwym wyzwaniem ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID 19. Mimo tych przeszkód udało się przekazać aż 396 mieszkań mieszkańcom stolicy Wielkopolski. Na ten sukces składa się wiele czynników. Nowe inwestycje, skuteczniejsze zarządzanie procesem zagospodarowania pustostanów, usprawnienie procesów remontowania i ofertowania mieszkań to najważniejsze z nich. Warto zaznaczyć, że 4 ostatnie lata działalności ZKZL to zdecydowany progres w zakresie najmu miejskich lokali. W tym czasie liczba przekazywanych „M” wzrosła aż o 280%.

Przypomnijmy, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych realizuje politykę mieszkaniową Miasta Poznań między innymi poprzez zarządzanie lokalami miejskimi i wynajmowanie ich rodzinom kwalifikującym się do objęcia pomocą mieszkaniową. Prawo do ubiegania się o lokal wchodzący w skład miejskiego zasobu przysługuje poznaniakom, którzy spełniają określone w uchwale Rady Miasta kryterium dochodowe. W dalszej kolejności następuje ocena punktowa złożonych wniosków w oparciu o kryteria określone w uchwale. Na tej podstawie Prezydent Miasta Poznania określa minimalną liczbę punktów, którą należy posiadać, żeby otrzymać lokal od Miasta w danym roku. W związku ze zmianami w uchwale, od stycznia 2021 roku, Prezydent określa na początku roku minimalną liczbę punktów a nabór wniosków odbywa się przez cały rok kalendarzowy.  

Rekordowy rok to dobry prognostyk na najbliższe lata i jednocześnie wyzwanie, żeby utrzymywać tendencję wzrostową w zakresie przekazywania mieszkań. Sprawne zarządzanie przejmowanymi pustostanami oraz zakończenie inwestycji przy ul. Hulewiczów oraz ul. Opolskiej to najważniejsze zadanie dla spółki w 2021 roku, które pozwolą przekazywać jeszcze większą liczba mieszkań poznaniakom niż to było do tej pory.   

 

Data wydruku: 26.05.2022 07:00

Data wytworzenia informacji: 26.01.2021 12:11

Data aktualizacji informacji: 26.01.2021 12:11Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.