ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Program “Przyjazne Podwórko”

Program „Przyjazne Podwórko” po raz pierwszy został przyjęty do realizacji w 2013 roku i adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komadoria, korzystających z komunalnych terenów przyległych. Jego celem jest polepszenie warunków techniczno – funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Idea Programu „Przyjazne Podwórko” zakłada wspólne finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenach komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe i Miasto Poznań. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Programu, koszty nakładów ponoszone są przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe w udziałach po 50%, przy czym koszt obciążający Miasto z tytułu realizacji przedsięwzięcia jednej wspólnoty nie może przekroczyć 40.000 zł. Kwota ta może zostać pomnożona przez liczbę wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Wspólnoty mieszkaniowe mogą składać w ZKZL sp. z o.o. wnioski o współfinansowanie planowanych przedsięwzięć w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” do 31 stycznia każdego roku, a w terminie do 20 lutego ogłaszana jest lista przedsięwzięć zatwierdzonych do realizacji. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu składania wniosków oraz ich rozpatrzenia w sytuacji, gdy pierwsze rozstrzygnięcie nie wyczerpie w całości środków przeznaczonych na Program w danym roku budżetowym.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu „Przyjazne Podwórko” w 2019 r.

Zakwalifikowane przedsięwzięcia w ramach programu Przyjazne Podwórko

Dokumenty do pobrania:

Data wydruku: 05.06.2020 05:56

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.