Zgłoszenie oględzin lokalu do remontu

ZASADY OGLĘDZIN LOKALI:

1. Z uwagi na panujący stan epidemii, oględziny lokali oferowanych w ramach wykazu lokali do remontu odbywać się będą przy zachowaniu zasad ścisłego reżimu sanitarnego, w ustalonych indywidualnie
terminach.

2. W przypadku chęci dokonania oględzin wybranego lokalu (wybranych lokali), należy wypełnić deklarację zgłoszeniową, w terminie do dnia 18.05.2022 r. włącznie (do godziny 23:59).

3. W deklaracji zgłoszeniowej należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• nr tel. kontaktowego wnioskodawcy,
• e-mail wnioskodawcy,
• adres wybranego lokalu.

4. Deklarację zgłoszeniową należy wypełnić odrębnie dla każdego z lokali (w przypadku chęci oględzin więcej niż jednego lokalu).

5. Na podstawie wypełnionych deklaracji zgłoszeniowych, pracownicy Punktów Obsługi Klienta będą kontaktować się telefonicznie z  wnioskodawcami, w celu ustalenia indywidualnego terminu
oględzin lokali.

6. W oględzinach lokalu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby ze strony wnioskodawcy..

7. Podczas oględzin lokali rekomendujemy przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.


Przyjmowanie oględzin zakończone

Data wydruku: 09.08.2022 22:10


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.