Zgłoszenie oględzin lokalu do remontu

 

ZASADY OGLĘDZIN LOKALI:

1. W przypadku chęci dokonania oględzin wybranego lokalu (wybranych lokali), należy wypełnić deklarację zgłoszeniową, w terminie do dnia 22.05.2024 r. włącznie (do godziny 23:59).

2. W deklaracji zgłoszeniowej należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• nr tel. kontaktowego wnioskodawcy,
• e-mail wnioskodawcy,
• adres wybranego lokalu.

3. Deklarację zgłoszeniową należy wypełnić odrębnie dla każdego z lokali (w przypadku chęci oględzin więcej niż jednego lokalu).

4. Na podstawie wypełnionych deklaracji zgłoszeniowych, pracownicy Punktów Obsługi Klienta będą kontaktować się telefonicznie z  wnioskodawcami, w celu ustalenia indywidualnego terminu
oględzin lokali.

 


Zgłoszenia oględzin zakończone

Data wydruku: 17.07.2024 15:25


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.