ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Historia

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, będący zakładem budżetowym Miasta Poznania, istnieje od 1 stycznia 2000 roku. Został utworzony w celu ujednolicenia polityki gospodarowania miejskimi zasobami lokalowymi. Miejscy włodarze, którzy uchwałą z dnia 29 lipca 1999 roku (NR XVIII/195/III/99) powołali do życia ZKZL uznali, że koncepcja zakładu budżetowego umożliwi przede wszystkim skupienie w jednej jednostce organizacyjnej wszystkich zagadnień związanych z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym oraz pełniejszą kontrolę wykorzystywania środków publicznych.

 

Uchwała Rady Miasta nałożyła na Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych obowiązek realizowania w imieniu Miasta Poznania funkcji właścicielskich w stosunku do zasobów lokalowych, w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi, dbałości o stan techniczny i prawidłową eksploatację budynków, budowli, lokali i związanej z nim infrastruktury, reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych oraz opracowywania założeń polityki czynszowej i mieszkaniowej.

Utworzenie zakładu budżetowego oznaczało przejęcie z Urzędu Miasta funkcji realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego (ewidencja budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, nadzór nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury, reprezentowanie Miasta we wspólnotach mieszkaniowych), Wydział Spraw Lokalowych (wynajmowanie lokali oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali w ramach miejskiego zasobu lokali mieszkalnych;), Wydział Działalności Gospodarczej (wynajmowanie lokali oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali).

Od 1 października 2013 roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego. Prace nad przekształceniem trwały trzy lata. Funkcjonowanie ZKZL w nowej formule prawnej oznacza m.in. możliwość wprowadzenia nowych mechanizmów finansowania budownictwa komunalnego w Poznaniu. Realne staje się więc wybudowanie w najbliższych latach nawet tysiąc nowych mieszkań komunalnych. Wykorzystując zdolności finansowe spółki, lepsze będzie także gospodarowanie istniejącym już mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Data wydruku: 16.09.2019 10:45